Za 20 rokov
Na mnohých serveroch
Spravujeme stovky databáz
Staráme sa o desaťtisíce obchodných prípadov
Spájame desaťtisíce kontaktov
Pripomenuli sme státisíce stretnutí
Skoro v milóne riadkov kódu
Odoslali sme desiatky miliónov správ

História

2022
20 rokov tvoríme SW - SonataSW

K 20tim narodeninám dostávame darček. Voláme sa SonataSW.

2021
Spolupráca s Univerzitou v Nitre

Pomáhame študentom rozumieť obchodu.
Študenti pomáhajú našim zákazníkom vylepšiť používateľské rozhranie

2021
Sales-docs

Vytvorili sme úplne novú Sales-Docs aplikáciu. Vymyslené s obchodníkmi pre obchodníkov.

2020
Covid-19

Bojujeme s Covid-19 a korupciou (tajný projekt). Snažíme sa udržať dobrú náladu. Implementujeme náš produkt vo viacerých firmách v ČR.

2019
Mercedes-Benz CZ

Je nám cťou byť súčasťou rodiny Mercedes-Benz aj v českej republike. Vytvárame prostredie pre spokojných zákazníkov pre automotive partnerov.

2018
Business Inteligence

Fokusovanie na BI, implementácie analýzy veľkých dát.
SW pre finančné spoločnosti.

2017
Automotive

BI konzultácie v segmente automotive nám pomohol implementovať DriveBizz veľkému automotive zákazníkovi - Mercedes-Benz SK.

2016
Malé firmy

Spoločnosť sa zameriava výlučne na konzultácie pri nasadzovaní platformy Drivebizz pre malé obchodné a realizačné firmy.

2015
Voice / Retail Software

Rozširovanie platformy DriveBizz. Úprava mobilnej verzie na aktuálne UI štandardy. Vznik platformy VOICE.

2014
Slovak Telekom / Best Business App

Predstavenie platformy DriveBizz a jej prvých modulov, výhra Best Business app – Bussiness wall of fame, začiatok spolupráce so Slovak Telekom.

2013
DriveBizz

Rozhodnutie vytvoriť platformu na poskytovanie SaaS pre zákazníkov cez cloud.

2011-2012
Cloud

Zameranie sa na tvorbu software as a service a cloud služieb pre aktuálnych zákazníkov.

2009-2010
Schengen

Spoločnosť sa začlenila do tímu odborných subdodávateľov pre projekt na ochranu Schengenskej hranice ako dodávateľ distribuovaného informačného systému.

2006-2008
Web aplikácie

Realizácia a spustenie prvej čisto web aplikácie pre dopravný úrad slúžiacej na evidenciu malých plavidiel v slovenskej republike.

2003-2005
Software

Participácia na rôznych projektoch ako subdodávateľ konzultačných prác pre nasadzovanie rôznych software na zakázku.

2002
Zrod firmy

Služby

Výtvárame a poskytujeme software ako službu.

Service Icon

Software

Vytvárame podmienky pre nasadenie SW na riadenie procesov. Zameriavame sa na malé obchodné alebo realizačné firmy.

Service Icon

Riešenia

Riešime vnútrofiremné procesy a komunikáciu, CRM, plánovanie, dochádzku.

Service Icon

Moderné technológie

Používame namodernejšie a aktuálne technológie. Po nasadení SW DriveBizz získava firma prehľad a poriadok.

Sales-Docs

Sales-docs

Aplikácia pre každého obchodníka a firmu, ktorí vedia ako sa robí biznis

Dozvedeť sa viac

Sales-Docs

Club-docs

Aplikácia pre každý klub, spoločenstvo alebo záujmový tím

Dozvedeť sa viac

DriveBizz

DriveBizz

Aplikácia, ktorá stále pomáha v Automotive biznise

V biznise s...

Mercedes-Benz
Mercedes-Benz Trucks
Netfinancie
Slovak Telekom
ACO
Globsec
BTK
Comfort Clean
Záhrady a závlahy
Proceram
Vaša príležitosť
LZ Cech
Todex
Wealth Effect Management

A desiatky ďalších partnerov

SonataSW team

Juraj Nemec

Senior konzultant

Juraj Kučerka

Senior developer

Kornélia Nemcová

Senior konzultant

Daniela Kučerková

Podpora zákazníkov

Marek Borik

konzultant
Priamy kontakt
Bratislava
SonataSW s.r.o
Riačianska 88 B, 831 02, Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35828943, DIČ: 2021613990, IČ DPH: SK2021613990
Zapísaná v OR o.s. BA I., oddiel Sro, vložka 25806/B
IBAN: SK9583300000002601350494
Praha
Šifařská 26, Praha 4, Česká republika
Nitra
Sme blízko, kontaktujte nás
Lučenec
Sme blízko, kontaktujte nás